Haphacon hợp tác toàn diện cùng Tập đoàn Proview phát triển phần mềm quản lý tổng thể.

Haphacon hợp tác toàn diện cùng Tập đoàn Proview phát triển phần mềm quản lý tổng thể. By Haphacon hợp tác toàn diện cùng Tập đoàn Proview phát triển phần mềm quản lý tổng thể. 5 sao trên 3451user reviews

Bài viết

Haphacon hợp tác toàn diện cùng Tập đoàn Proview phát triển phần mềm quản lý tổng thể.

Haphacon hợp tác toàn diện cùng Tập đoàn Proview phát triển phần mềm quản lý tổng thể.

Haphacon xác định tạo lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh bằng:

  • Năng lực công nghệ
  • Sử dụng hệ thống phần mềm chuyên nghiệp trong quản trị, điều hành tác nghiệp.
  • Xây dựng hình ảnh thân thiện môi trường.
  • Đội ngũ nhân lực chất lượng cao.


Công ty Cổ phần Tập đoàn PROVIEW

PROVIEW GROUP là Tập đoàn công nghệ tiên phong đổi mới sáng tạo, tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp đón đầu cuộc "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - CMCN 4.0"

Liên hệ ngay