Giải pháp Phần mềm Cấp tín dụng trực tuyến, PROVIEW CMO™

Giải pháp Phần mềm Cấp tín dụng trực tuyến, PROVIEW CMO™ By PROVIEW CMO™ là Phần mềm Phê duyệt khoản vay và Cấp tín dụng trực tuyến chuyên nghiệp giúp tự động hóa tối đa hoạt động cho vay cả đối tượng Khách hàng Cá nhân, Khách hàng Doanh nghiệp, Khách hàng Tổ chức. 5 sao trên 3866user reviews

Sản phẩm

Giải pháp Phần mềm Cấp tín dụng trực tuyến, PROVIEW CMO™

Giải pháp Phần mềm Cấp tín dụng trực tuyến, PROVIEW CMO™

Lợi ích của Giải pháp Phần mềm PROVIEW CMO™

 • Là giải pháp tổng thể hỗ trợ tìm kiếm khách hàng vay, cấp tín dụng, quản lý hoạt động cho vay của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
 • Tích hợp với hệ thống core banking: lấy thông tin khách hàng, chuyển thông tin đã phê duyệt trên hệ thống phê duyệt khoản vay sang hệ thống core banking.
 • Tích hợp với hệ thống kiểm tra phòng chống rửa tiền.
 • Tích hợp với hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng.
 • Tích hợp với hệ thống quản lý tài sản đảm bảo của khách hàng.
 • Tích hợp với hệ thống CIC (nếu được phép và có hỗ trợ của đơn vị quản lý thông tin CIC).
 • Giải pháp được thiết kế chuyên nghiệp hoạt động trên nền Web.
 • Khả năng di động cao, thích ứng với giao diện mobile, máy tính bảng và các thiết bị khác như laptop, máy tính để bàn, TV thông minh.
 • Giao diện thiết kế chuyên nghiệp, dễ sử dụng.
 • Hỗ trợ hoạt động cho vay, thúc đẩy tìm kiếm khách hàng.
 • Báo cáo tổng hợp, phân tích đa dạng.
 • Giúp các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí trong tìm kiếm khách hàng, quản lý sau cho vay.
 • Gia tăng chất lượng tín dụng, giảm thiểu thủ tục, thời gian chờ đợi cho khách hàng.
 • Hiệu quả cao nhờ khả năng khai thác di động, hoạt động mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị cá nhân như smartphone, máy tính bảng …

Các tính năng chính:

Quản lý loại khách hàng

 • Thêm mới loại khách hàng
 • Cập nhật, chỉnh sửa loại khách hàng
 • Xóa phân loại khách hàng

Quản lý danh mục sản phẩm cho vay

 • Tạo mới danh mục sản phẩm cho vay
 • Cập nhật, chỉnh sửa danh mục sản phẩm cho vay
 • Xóa danh mục sản phẩm cho vay

Cập nhật điều kiện vay vốn theo loại sản phẩm

 • Thêm thông tin về điều kiện vay vốn
 • Cập nhật, chỉnh sửa điều kiện
 • Xóa thông tin điều kiện vay vốn

Quản lý thông tin khách hàng vay

 • Khởi tạo khách hàng vay mới.
 • Cập nhật, chỉnh sửa thông tin khách hàng vay.
 • Xóa thông tin một khách hàng vay khỏi hệ thống.
 • Phân công Chuyên viên kinh doanh phụ trách khách hàng.
 • Cập nhật thông tin Chuyên viên kinh doanh phụ trách khách hàng.

Lập Tờ trình tín dụng

 • Tạo một tờ trình mới.
 • Chỉnh sửa một tờ trình hiện có.
 • Trình duyệt khoản vay.

Quản lý tài sản bảo đảm

 • Chọn khách hàng vay.
 • Khai báo tài sản bảo đảm.
 • Khai báo tình trạng đăng ký giao dịch bảo đảm.
 • Khai báo giải tỏa bảo đảm tài sản.

Phê duyệt khoản vay

 • Phân công người phê duyệt.
 • Ý kiến của người phê duyệt về khoản vay.
 • Phê duyệt lại một khoản vay đã chỉnh sửa.

Giải ngân khoản vay

 • Phân công người giải ngân.
 • Kiểm tra điều kiện giải ngân.
 • Phê duyệt giải ngân.

Giám sát sau cho vay

 • Lịch kiểm tra sau cho vay.
 • Phân công cán bộ kiểm tra.
 • Báo cáo kiểm tra sau cho vay.

Thu hồi nợ vay

 • Thông báo các khoản vay đến hạn.
 • Thu hồi nợ vay.
 • Báo cáo kết quả thu hồi nợ vay.
 • Báo cáo phân loại nợ.

Phân quyền hệ thống
Chuyên viên Kinh doanh.

 • Khởi tạo 1 chuyên viên kinh doanh mới.
 • Xóa user của 1 chuyên viên kinh doanh.
 • Cập nhật thông tin cá nhân chuyên viên kinh doanh.
 • Cập nhật quyền của chuyên viên kinh doanh.

Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh.

 • Khởi tạo 1 chuyên viên hỗ trợ kinh doanh mới.
 • Xóa user của 1 chuyên viên hỗ trợ kinh doanh.
 • Cập nhật thông tin chuyên viên hỗ trợ kinh doanh.
 • Cập nhật quyền của chuyên viên hỗ trợ kinh doanh.

Người phê duyệt cao nhất.

 • Khởi tạo 1 Người phê duyệt mới (PGĐ, GĐ Chi nhánh, TGĐ …).
 • Xóa user của 1 Người phê duyệt.
 • Cập nhật thông tin Người phê duyệt.
 • Cập nhật quyền của Người phê duyệt.

Báo cáo tín dụng khách hàng cá nhân

 • Báo cáo số lượng khách hàng mới.
 • Báo cáo số lượng khoản vay theo sản phẩm cho vay.
 • Báo cáo tình hình thu hồi nợ.
 • Báo cáo tỷ lệ nợ quá hạn.
 • Báo cáo số lượng khoản vay theo Chuyên viên kinh doanh phụ trách.
 • Một số các báo cáo khác theo yêu cầu.
 • Và một số các Module khác.

PROVIEW hiểu rằng: “Đầu tư ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp hiện tại gặp một rào cản khá lớn là vốn đầu tư ban đầu và những rủi ro về tính hiệu quả mà khoản đầu tư đó mang lại. PROVIEW thấu hiểu điều đó, chúng tôi sẵn sàng đầu tư trước, mời các khách hàng dùng thử. Ngoài ra, PROVIEW cũng sẵn sàng “may đo” sản phẩm theo nhu cầu để các khách hàng nghiệp không phải thay đổi thói quen quản lý, điều hành vốn có.”

Bạn đang quan tâm giải pháp? Bạn cần thêm thông tin? Hãy cung cấp thông tin liên hệ của bạn chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!


Công ty Cổ phần Tập đoàn PROVIEW

PROVIEW GROUP là Tập đoàn công nghệ tiên phong đổi mới sáng tạo, tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp đón đầu cuộc "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - CMCN 4.0"

Liên hệ ngay