Giải pháp Phần mềm Đo lường hiệu quả hoạt động, PROVIEW KPI™

Giải pháp Phần mềm Đo lường hiệu quả hoạt động, PROVIEW KPI™ By PROVIEW KPI™ là Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động giúp các ngân hàng, các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động trực tuyến theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard- BSC). 5 sao trên 3828user reviews

Sản phẩm

Giải pháp Phần mềm Đo lường hiệu quả hoạt động, PROVIEW KPI™

Giải pháp Phần mềm Đo lường hiệu quả hoạt động, PROVIEW KPI™

Lợi ích của Giải pháp Phần mềm PROVIEW KPI™

 • Quản trị chiến lược, quản trị mục tiêu hoạt động chuyên nghiệp từ cấp tập đoàn đến các đơn vị thành viên.
 • Đo lường, đánh giá, giám sát kết quả hoạt động thường xuyên, liên tục và chuyên nghiệp.
 • Khả năng di động cao, thích ứng với giao diện mobile, máy tính bảng và các thiết bị khác như laptop, máy tính để bàn.
 • Khả năng chia sẻ thông tin, trạng thái mọi lúc mọi nơi.
 • Giao diện hiện đại, thuận tiện trong thao tác, tác nghiệp       
 • Hoạt động trên nền Web
 • Tác nghiệp mọi lúc mọi nơi
 • Dễ dàng nâng cấp, cập nhật khi có sự thay đổi
 • Tính bảo mật cao

Các thông tin đầy đủ, chi tiết tại đây: http://www.kpionline.vn/

Các tính năng chính:

 • Xây dựng Tầm nhìn & Sứ mệnh 
 • Hệ thống các câu hỏi đánh giá hiện trạng quy trình xây dựng chiến lược.
 • Báo cáo các phát hiện và khuyến nghị về quy trình xây dựng chiến lược hiện trạng.
 • Đề xuất tầm nhìn & sứ mệnh mới.
 • Chỉnh sửa tầm nhìn & sứ mệnh.
 • Quy trình xây dựng chiến lược điển hình
 • Nắm rõ nhu cầu xây dựng chiến lược và tiến hành các công tác trù bị cho việc xây dựng chiến lược.
 • Đánh giá thị trường chiến lược.
 • Đánh giá nội bộ chiến lược và tiến hành phân tích SWOT.
 • Đánh giá các lựa chọn mục tiêu chiến lược và vị thế chiến lược trong tương lai.
 • Thống nhất về các mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh trong tương lai và xác định những chênh lệch giữa hiện trạng và định hướng chiến lược ngân hàng đặt ra.
 • Hoàn tất chiến lược bao gồm lộ trình chiến lược, kế hoạch thực hiện và dự toán.
 • Xây dựng chiến lược
 • Xác định chiến lược theo các bước của quy trình xây dựng.
 • Lấy ý kiến góp ý về chiến lược.
 • Hiệu chỉnh các thông tin.
 • Ban hành chiến lược.
 • Xây dựng sơ đồ chiến lược và hệ thống KPI
 • Xác định lại sứ mệnh & tầm nhìn.
 • Xác định lại mục tiêu chiến lược.
 • Xác định mục tiêu về tài chính.
 • Xác định mục tiêu về khách hàng.
 • Xác định mục tiêu về Quy trình nội bộ.
 • Xác định mục tiêu về đào tạo và phát triển.
 • Xác định mục tiêu về rủi ro & tuân thủ.
 • Hệ thống báo cáo quản trị đo lường hiệu quả hoạt động
 • Báo cáo đo lường mục tiêu chiến lược
 • Báo cáo đo lường mục tiêu tài chính
 • Báo cáo đo lường mục tiêu khách hàng
 • Báo cáo đo lường mục tiêu phát triển quy trình nội bộ
 • Báo cáo đo lường mục tiêu Đào tạo & Phát triển
 • Báo cáo đo lường mục tiêu Rủi ro & Tuân thủ
 • Một số báo cáo khác.
 • Quản trị hệ thống
 • Thêm 1 user;
 • Bớt 1 user.
 • Cập nhật thông tin user.
 • Phần quyền tác nghiệp user.
 • Phân quyền xuất dự liệu báo cáo.

PROVIEW hiểu rằng: “Đầu tư ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp hiện tại gặp một rào cản khá lớn là vốn đầu tư ban đầu và những rủi ro về tính hiệu quả mà khoản đầu tư đó mang lại. PROVIEW thấu hiểu điều đó, chúng tôi sẵn sàng đầu tư trước, mời các khách hàng dùng thử. Ngoài ra, PROVIEW cũng sẵn sàng “may đo” sản phẩm theo nhu cầu để các khách hàng nghiệp không phải thay đổi thói quen quản lý, điều hành vốn có.”

Bạn đang quan tâm giải pháp? Bạn cần thêm thông tin? Hãy cung cấp thông tin liên hệ của bạn chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!


Công ty Cổ phần Tập đoàn PROVIEW

PROVIEW GROUP là Tập đoàn công nghệ tiên phong đổi mới sáng tạo, tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp đón đầu cuộc "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - CMCN 4.0"

Liên hệ ngay