Giải pháp Phần mềm Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ, PROVIEW IAS™

Giải pháp Phần mềm Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ, PROVIEW IAS™ By PROVIEW IAS™ là Phần mềm Kiểm toán tổng thể giúp quản trị, tác nghiệp và nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ toàn diện của các ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức theo kỹ thuật kiểm toán hiện đại, kiểm toán theo kỹ thuật kiểm toán định hướng rủi ro (Risk based audit approach) 5 sao trên 5761user reviews

Sản phẩm

Giải pháp Phần mềm Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ, PROVIEW IAS™

Giải pháp Phần mềm Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ, PROVIEW IAS™

Lợi ích của Giải pháp Phần mềm PROVIEW IAS™

 • Giúp các ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức nhận dạng, đo lường, đánh giá thường xuyên, liên tục để phát hiện các rủi ro có nguy cơ ảnh hướng xấu đến hiệu quả và mục tiêu hoạt động.
 • Phát triển hoạt động kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu.
 • Tăng cường năng lực tổng thể trong việc áp dụng thực hiện chuẩn mực quốc tế trong hoạt động kiểm toán.
 • Tự động hóa 2 quy trình tác nghiệp: Quy trình kiểm toán, kiểm soát hàng năm và Quy trình kiểm toán, kiểm soát theo cuộc.
 • Quản lý nguồn lực: quản lý cán bộ kiểm toán, kiểm soát phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu quả công việc.
 • Quản lý thời gian và chi phí cho các đợt kiểm toán, kiểm soát.
 • Quản trị rủi ro, đánh giá rủi ro.
 • Hỗ trợ phương pháp đánh giá rủi ro.
 • Quản lý các phát hiện kiểm toán.
 • Quản lý việc giám sát và theo dõi khắc phục sau kiểm toán.
 • Báo cáo kiểm toán, báo cáo nguồn lực, giám sát theo nhiều tiêu chí quản lý khác nhau.
 • Đánh giá, xếp hạng hệ thống kiểm soát của các đối tượng kiểm toán.
 • Giải pháp được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ tác nghiệp.
 • Hoạt động mọi lúc, mọi nơi trên nền Web.
 • Tương thích với nhiều thiết bị: máy tính để bàn, laptop, Ipad …
 • Tương thích với hầu hết các trình duyệt web phổ biến, hiện đại.
 • Có khả năng nâng cấp, mở rộng và tùy biến cao theo yêu cầu cụ thể của từng đối tượng, khách hàng cụ thể.
 • Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động.
 • Đáp ứng mọi quy mô, tổ chức hoạt động kiểm toán theo từng thời kỳ.
 • Giải pháp được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ tác nghiệp.
 • Hoạt động mọi lúc, mọi nơi trên nền Web.
 • Tương thích với nhiều thiết bị: máy tính để bàn, laptop, Ipad …
 • Tương thích với hầu hết các trình duyệt web phổ biến, hiện đại.
 • Có khả năng nâng cấp, mở rộng và tùy biến cao theo yêu cầu cụ thể của từng đối tượng, khách hàng cụ thể.

Các tính năng chính:

Quản lý lĩnh vực kiểm toán

 • Quản lý lĩnh vực kiểm toán
 • Quản lý đối tượng kiểm toán
 • Quản lý đơn vị kiểm toán

Nhận diện rủi ro

 • Nhận diện rủi ro theo các lĩnh vực kiểm toán.
 • Nhận diện rủi ro theo loại hình kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động.
 • Nhận diện rủi ro theo từng đối tượng, đơn vị kiểm toán.

Đánh giá rủi ro

 • Đánh giá rủi ro theo lĩnh vực kiểm toán.
 • Đánh giá rủi ro theo đối tượng kiểm toán.
 • Đánh giá rủi ro theo đơn vị kiểm toán.

Lập kế hoạch kiểm toán

 • Lập kế hoạch kiểm toán hàng năm.
 • Lập kế hoạch kiểm toán cuộc kiểm toán.
 • Lập kế hoạch kiểm toán định kỳ, lập kế hoạch kiểm toán đột xuất.

Chọn mẫu kiểm toán

 • Kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán đa dạng: chọn mẫu theo số lớn, theo trọng số, theo thứ tự, theo số chẵn, theo số lẻ, theo ngẫu nhiên.
 • Hỗ trợ chọn mẫu theo từng nhóm nghiệp vụ, nội dung kiểm toán.

Quản lý hoạt động kiểm toán

 • Quản lý tổng thể hoạt động kiểm toán từ lập kế hoạch, kiểm toán, báo cáo kiểm toán, theo dõi khắc phục sau kiểm toán, quản lý chất lượng kiểm toán.
 • Phân công công việc đến từng kiểm toán viên, nhóm kiểm toán, đoàn kiểm toán.
 • Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu, KPI’s.

Báo cáo kiểm toán

 • Báo cáo kiểm toán hàng năm.
 • Báo cáo kiểm toán cuộc kiểm toán.
 • Báo cáo kiểm toán được phân tích, tổng hợp theo nhiều chiều, nhiều tiêu chí từ kiểm toán viên, đối tượng, nội dung kiểm toán, rủi ro, nhóm rủi ro, theo từng lĩnh vực, từng chi nhánh.

Theo dõi khắc phục kiểm toán

 • Nhắc nhở khắc phục theo từng đối tượng, đơn vị
 • Tổng hợp kết quả khắc phục sau kiểm toán chi tiết theo từng nội dung, đơn vị, đối tượng, tình trạng khắc phục.

Đánh giá hệ thống kiểm soát

 • Hỗ trợ đánh giá hệ thống kiểm soát trước khi lập kế hoạch.
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát trong quá trình kiểm toán.
 • Xếp hạng các đối tượng được kiểm toán theo kết quả thực hiện kiểm toán.

Quản lý dữ liệu đối tượng kiểm toán

 • Cập nhật dữ liệu đối tượng.
 • Tra cứu dữ liệu đối tượng.

Quản lý nhân sự

 • Kế hoạch nhân sự
 • Quản lý nhân sự.

Quản lý đào tạo

 • Kế hoạch đào tạo
 • Quản lý đào tạo

Các tính năng khác

 • Hỗ trợ công tác thanh tra.
 • Hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành tác nghiệp.
 • Các tính năng khác.

Bạn đang quan tâm giải pháp? Bạn cần thêm thông tin? Hãy cung cấp thông tin liên hệ của bạn chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!


Công ty Cổ phần Tập đoàn PROVIEW

PROVIEW GROUP là Tập đoàn công nghệ tiên phong đổi mới sáng tạo, tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, giải pháp đón đầu cuộc "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - CMCN 4.0"

Liên hệ ngay