Tag: E-Learning

    Giải pháp Phần mềm đào tạo trực tuyến, PROVIEW E-Learning 3.0™

    Giải pháp Phần mềm đào tạo trực tuyến, PROVIEW E-Learning 3.0™

    PROVIEW E-Learning 3.0™ là Phần mềm Quản lý đào tạo, đào tạo trực tuyến tổng thể với công nghệ đào tạo trực tuyến thế hệ thứ 3 (E-Learning 3.0) giúp các ngân hàng, các tổ chức tín dụng giải quyết triệt để bài toán đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực chất lượng cao cho khách hàng, đối tác và cán bộ