Tag: Mạng xã hội

    Giải pháp Phần mềm Mạng xã hội trực tuyến, PROVIEW SNS™

    Giải pháp Phần mềm Mạng xã hội trực tuyến, PROVIEW SNS™

    PROVIEW SNS™ là Phần mềm Mạng xã hội chuyên nghiệp dành cho cá nhân và doanh nghiệp quy mô toàn cầu tương tự như các mạng xã hội phổ biến Facebook, G+, Yammer, giúp kết nối cộng đồng mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị. PROVIEW SNS™ là lựa chọn tốt nhất cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.